یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۴۵:۰۶

سرپرست فرمانداری شهرستان چادگان معرفی شد

در آیینی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، سرپرست فرمانداری شهرستان چادگان معرفی و از فرماندار سابق این شهرستان قدردانی شد.

در آیینی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، سرپرست فرمانداری شهرستان چادگان معرفی و از فرماندار سابق این شهرستان قدردانی شد.

۱ مهر ۱۴۰۲