دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۴۱:۴۳

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان: نگاه به تولید محصولات ناب و جهانی باشد

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از تهیه بانک اطلاعاتی جامع کارآفرینان به منظور حمایت و تسهیلگری امور کارآفرینان، خبر داد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از تهیه بانک اطلاعاتی جامع کارآفرینان به منظور حمایت و تسهیلگری امور کارآفرینان، خبر داد.

۱۴ آبان ۱۴۰۲
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: نگاه ما باید تولید محصولات ناب و جهانی باشد و به صاحبان تکنولوژی تبدیل شویم و در حوزه‌ای که فعالیت می‌کنیم، اجازه ندهیم رقبای خارجی حضور پیدا کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: نگاه ما باید تولید محصولات ناب و جهانی باشد و به صاحبان تکنولوژی تبدیل شویم و در حوزه‌ای که فعالیت می‌کنیم، اجازه ندهیم رقبای خارجی حضور پیدا کنند.

۱۰ مهر ۱۴۰۲