چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۰۹:۱۷

سفرای ایران در کشورهای متعدد خواستار حضور فعالان اقتصادی آن کشورها در رویدادهای نمایشگاهی اصفهان هستند

دکتر مرتضوی گفت: سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف اشتیاق بسیاری برای حضور فعالان اقتصادی کشورهای حوزه مأموریتی خود در نمایشگاه‌های تخصصی استان اصفهان را دارند که نشان دهنده ظرفیت های چشمگیر در استان است.

دکتر مرتضوی گفت: سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف اشتیاق بسیاری برای حضور فعالان اقتصادی کشورهای حوزه مأموریتی خود در نمایشگاه‌های تخصصی استان اصفهان را دارند که نشان دهنده ظرفیت های چشمگیر در استان است.

۲۲ خرداد ۱۴۰۲