پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۱۹:۴۰:۳۸

سفر استاندار اصفهان به کاشان

گزارش تصویری (۷) /بازدید استاندار اصفهان از منطقه ویژه اقتصادی در حال احداث کاشان

گزارش تصویری (۷) /بازدید استاندار اصفهان از منطقه ویژه اقتصادی در حال احداث کاشان

۱۱ آبان ۱۴۰۱