چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۴۸:۲۶

سفر رئیس جمهور به اصفهان

گزارش_تصویری (۳) |رئیس جمهور در نخستین برنامه سفر روز جمعه خود به استان اصفهان، از مرحله نخست طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان بازدید کرد و عملیات اجرای فاز دوم این طرح بزرگ آبی نیز با دستور وی آغاز شد

گزارش_تصویری (۳) |رئیس جمهور در نخستین برنامه سفر روز جمعه خود به استان اصفهان، از مرحله نخست طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان بازدید کرد و عملیات اجرای فاز دوم این طرح بزرگ آبی نیز با دستور وی آغاز شد

۷ مهر ۱۴۰۲