دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۰۱:۰۹

سفیر دانمارک در ایران:علیرغم تحریم‌ها علیه ایران و خروج آمریکا از برجام، دانمارک به روند سرمایه‌گذاری در ایران ادامه می دهد

سفیر دانمارک در ایران در دیدار با استاندار اصفهان گفت: علیرغم تحریم‌ها علیه ایران و خروج آمریکا از برجام، دانمارک از جمله کشورهایی است که به روند سرمایه‌گذاری در ایران ادامه داده است.

سفیر دانمارک در ایران در دیدار با استاندار اصفهان گفت: علیرغم تحریم‌ها علیه ایران و خروج آمریکا از برجام، دانمارک از جمله کشورهایی است که به روند سرمایه‌گذاری در ایران ادامه داده است.

۲۵ تیر ۱۴۰۲