جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۰۹:۳۸:۰۸

سقف اختیارات بانک های استان، به سه برابر افزایش یابد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: سقف اختیارات فعلی بانک های استان بسیار پایین است و حتی به صفر هم می‌رسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: سقف اختیارات فعلی بانک های استان بسیار پایین است و حتی به صفر هم می‌رسد.

۵ آبان ۱۴۰۱