شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۳۱:۵۸

سومین نشست پیگیری و هماهنگی مناسب سازی استان برگزار شد

سومین نشست پیگیری و هماهنگی مناسب سازی استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار شد.

سومین نشست پیگیری و هماهنگی مناسب سازی استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار شد.

۲۵ بهمن ۱۴۰۱