سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۵۰:۳۸

سیماد

به کلیه دستگاههای اجرایی، سازمانها و شرکت های متصل به شبکه دولت موضوع: تغییر کارگزار پست الکترونیک شبکه دولت با عنایت به مشکلات حادث شده بر روی کارگزار پست الکترونیک سیماد ۳ و بروز اختلال درسرویس ارسال و مراسلات بین دستگاهی و به منظور سرویس‌دهی بهتر از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ کارگزار پست الکترونیک شبکه […]

۱۵ تیر ۱۴۰۲