پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۹:۱۶:۱۹

شهرستان برخوار، میزبان امروز سفرهای شهرستانی نماینده عالی دولت در استان اصفهان

دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به شهرستان برخوار سفر کرد.

دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به شهرستان برخوار سفر کرد.

۱ اردیبهشت ۱۴۰۱