یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۲۳:۱۱

شهرستان خمینی شهر مقصد نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان

نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان از صبح امروز یکم تیرماه به مقصد شهرستان خمینی شهر آغاز شد.

نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان از صبح امروز یکم تیرماه به مقصد شهرستان خمینی شهر آغاز شد.

۱ تیر ۱۴۰۲