یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۲۷:۵۲

شهرستان نجف آباد مقصد بیست و دومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان

شهرستان نجف آباد میزبان بیست و دومین سفر شهرستان کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان شد.

شهرستان نجف آباد میزبان بیست و دومین سفر شهرستان کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان شد.

۱۸ مرداد ۱۴۰۲