شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۰۴:۳۴:۴۱

شهرستان نطنز، مقصد هفدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان

کاروان خدمت دولت مردمی در هفدهمین سفر شهرستانی خود، به شهرستان نطنز رسید.

کاروان خدمت دولت مردمی در هفدهمین سفر شهرستانی خود، به شهرستان نطنز رسید.

۲۴ آذر ۱۴۰۱