دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۴۴:۴۴

شهرستان ورزنه، مقصد بیست و پنجمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان

بیست و پنجمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان و شورای اداری استان، به شهرستان ورزنه، از ساعات اولیه صبح امروز بیستم مهرماه آغاز شد.

بیست و پنجمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان و شورای اداری استان، به شهرستان ورزنه، از ساعات اولیه صبح امروز بیستم مهرماه آغاز شد.

۲۰ مهر ۱۴۰۲