شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۲۱:۰۰

طنین زنگ انقلاب با حضور استاندار اصفهان در یکی از مدارس شهر اصفهان نواخته شد

همزمان با لحظه تاریخی ورود امام خمینی(ره) به کشور، زنگ انقلاب توسط استاندار اصفهان در یکی از مدارس شهر اصفهان نواخته شد.

همزمان با لحظه تاریخی ورود امام خمینی(ره) به کشور، زنگ انقلاب توسط استاندار اصفهان در یکی از مدارس شهر اصفهان نواخته شد.

۱۲ بهمن ۱۴۰۱