سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۰۲:۴۱

غیرحضوری شدن مدارس به دلیل آلوگی هوا

آلودگی هوا مدارس را به تعطیلی کشاند.

آلودگی هوا مدارس را به تعطیلی کشاند.

۲۸ آذر ۱۴۰۱