چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۲۷:۲۴

فرآیند احداث یادمان شهید گمنام استانداری اصفهان درحال انجام است

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان از انتخاب طرح برگزیده فراخوان در هفته های اخیر و آغاز عملیات اجرایی طرح یادمان شهید گمنام مدفون در استانداری اصفهان خبر داد‌.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان از انتخاب طرح برگزیده فراخوان در هفته های اخیر و آغاز عملیات اجرایی طرح یادمان شهید گمنام مدفون در استانداری اصفهان خبر داد‌.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲