سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۴۵:۵۰

قاطعیت مدیریت استان در اجرا و رعایت اصول و قوانین استاندارد

استاندار اصفهان گفت: در اجرای قوانین و اصول استاندارد، بایستی با رعایت توازن پیش برویم از این رو در مواردی که امور به بلوغ لازم رسیده‌اند و یا جان مردم در خطر است با حداکثر توان قوانین حوزه استاندارد رعایت و اجرا شوند.

استاندار اصفهان گفت: در اجرای قوانین و اصول استاندارد، بایستی با رعایت توازن پیش برویم از این رو در مواردی که امور به بلوغ لازم رسیده‌اند و یا جان مردم در خطر است با حداکثر توان قوانین حوزه استاندارد رعایت و اجرا شوند.

۲۵ مهر ۱۴۰۲