شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۴۰:۴۹

قدردانی استاندار اصفهان از ستادهای تسهیل سفرهای نوروزی در نقاط مختلف استان

دکتر مرتضوی با بیان این که مجموعه باغ فدک، امکان اسکان ۱۲ هزار گردشگر را داراست که با بضاعت مجموعه های ستاد تسهیل سفرهای نوروزی شرایط مناسبی فراهم کرده است، از تلاش های ستادهای تسهیل سفرهای نوروزی قدردانی کرد.

دکتر مرتضوی با بیان این که مجموعه باغ فدک، امکان اسکان ۱۲ هزار گردشگر را داراست که با بضاعت مجموعه های ستاد تسهیل سفرهای نوروزی شرایط مناسبی فراهم کرده است، از تلاش های ستادهای تسهیل سفرهای نوروزی قدردانی کرد.

۱ فروردین ۱۴۰۲