جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۱۰:۰۱:۰۶

قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) بازوی قدرتمند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواهد شد

استاندار اصفهان گفت: با یک تعریف و فرایند صحیح، قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) در بازگرداندن واحد‌های تولیدی راکد به چرخه فعالیت و توسعه فعالیت های صنعتی و تولیدی مانند راهنما، مشاور و همراه فعالیت خواهد کرد.

استاندار اصفهان گفت: با یک تعریف و فرایند صحیح، قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) در بازگرداندن واحد‌های تولیدی راکد به چرخه فعالیت و توسعه فعالیت های صنعتی و تولیدی مانند راهنما، مشاور و همراه فعالیت خواهد کرد.

۲ آبان ۱۴۰۱