جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۱۰:۳۰:۰۱

محرومین جامعه به دولت سیزدهم چشم امید بسته اند

استاندار اصفهان که در قالب کاروان خدمت دولت مردمی به شهرستان فریدونشهر سفر کرده است گفت: دولت تلاش می کند موجبات رضایت مردم را در گوشه گوشه کشور فراهم کند.

استاندار اصفهان که در قالب کاروان خدمت دولت مردمی به شهرستان فریدونشهر سفر کرده است گفت: دولت تلاش می کند موجبات رضایت مردم را در گوشه گوشه کشور فراهم کند.

۲۱ مهر ۱۴۰۱