پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۱۶:۵۴

محمدرضا جان‌نثاری استانداری اصفهان ،

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مملکت ما پشتیبان و ریشه های محکمی دارد که دشمن با خیال خام تصور می کند می تواند بر ریشه های مستحکم ما تیشه بزند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مملکت ما پشتیبان و ریشه های محکمی دارد که دشمن با خیال خام تصور می کند می تواند بر ریشه های مستحکم ما تیشه بزند.

۲۶ مهر ۱۴۰۱
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت:دشمن همواره در کمین نظام جمهوری اسلامی بوده ولی نباید اجازه ورود و تبعیت به آن را بدهیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت:دشمن همواره در کمین نظام جمهوری اسلامی بوده ولی نباید اجازه ورود و تبعیت به آن را بدهیم.

۲۵ مهر ۱۴۰۱