جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
۰۱:۵۵:۱۵

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: دشمن بر اساس برنامه ریزی و سناریوهای مختلف سعی در برهم زدن آرامش و نظم جامعه را دارد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: دشمن بر اساس برنامه ریزی و سناریوهای مختلف سعی در برهم زدن آرامش و نظم جامعه را دارد.

۳۰ مهر ۱۴۰۱