یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۴۰:۵۳

مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان خبر داد؛امضای دو تفاهمنامه در راستای ساماندهی افراد بی هویت و بازمانده از تحصیل در استان اصفهان

مهدویان فر با اشاره به اینکه از اولویت های استان شناسایی و ساماندهی افراد بی هویت و بازمانده از تحصیل است، گفت: طرح شناسایی افراد بازمانده از تحصیل در استان اصفهان آغاز شده و امیدواریم به عنوان الگو در سطح کشور نیز عملیاتی شود.

مهدویان فر با اشاره به اینکه از اولویت های استان شناسایی و ساماندهی افراد بی هویت و بازمانده از تحصیل است، گفت: طرح شناسایی افراد بازمانده از تحصیل در استان اصفهان آغاز شده و امیدواریم به عنوان الگو در سطح کشور نیز عملیاتی شود.

۱۳ دی ۱۴۰۱