چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۴۱:۰۱

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خبر داد؛ توجه ویژه دولت سیزدهم به تجهیز و بروزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات عمرانی و شهری

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: در دولت سیزدهم بروزرسانی و ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل و ماشین‌آلات به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: در دولت سیزدهم بروزرسانی و ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل و ماشین‌آلات به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

۶ مهر ۱۴۰۲