پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۲۹:۰۷

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان منصوب شد

باحکم دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان، فریبرز صارمی به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری منصوب گردید.

باحکم دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان، فریبرز صارمی به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری منصوب گردید.

۱ آبان ۱۴۰۱