پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۹:۲۰:۲۶

مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری خبرداد؛برگزاری ۱۵ رویداد نوروزی روستایی تا نیمه فروردین ماه در استان اصفهان

مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان از برگزاری ۱۵ رویداد نوروزی از ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ در روستاهای استان، خبرداد.

مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان از برگزاری ۱۵ رویداد نوروزی از ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ در روستاهای استان، خبرداد.

۴ فروردین ۱۴۰۲