دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۵۴:۴۲

مدیرکل دفتر سیاسی استانداری خبر داد؛ تعیین اعضای هیأت اجرایی برگزاری انتخابات شورای مرکزی به منظور تشکیل خانه احزاب استان

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان گفت: مقدمات تأسیس خانه احزاب استان با تعیین اعضای هیأت اجرایی برگزاری انتخابات شورای مرکزی، فراهم شده است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان گفت: مقدمات تأسیس خانه احزاب استان با تعیین اعضای هیأت اجرایی برگزاری انتخابات شورای مرکزی، فراهم شده است.

۱۸ مهر ۱۴۰۲