یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۱۶:۲۹

مدیرکل دفتر فنی استانداری خبر داد؛بررسی طرح نهضت ملی مسکن شهر بهارستان در شورای مسکن استان

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان از بررسی طرح نهضت ملی مسکن ویژه شهر بهارستان در شورای مسکن استان، خبرداد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان از بررسی طرح نهضت ملی مسکن ویژه شهر بهارستان در شورای مسکن استان، خبرداد.

۱۹ مرداد ۱۴۰۲