یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۵۴:۴۰

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:مصرف سوخت نیروگاه ها از تهران مدیریت می شود/ لزوم همیاری نمایندگان مجلس برای احقاق حقوق عامه

شیشه فروش گفت: استمرار فعالیت نیروگاه ها به جهت ارتباط مستقیم آن با حوزه تأمین انرژی در زمره تصمیمات ملی است و به نوعی مصارف مازوت نیروگاه ها از تهران مدیریت می شود.

شیشه فروش گفت: استمرار فعالیت نیروگاه ها به جهت ارتباط مستقیم آن با حوزه تأمین انرژی در زمره تصمیمات ملی است و به نوعی مصارف مازوت نیروگاه ها از تهران مدیریت می شود.

۲۸ آذر ۱۴۰۱