یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۳۲:۳۸

مدیریت استان همواره برای خدمت رسانی بیشتر به مردم پشتیبان شهرداران است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: شهرداری ها خط مقدم خدمت رسانی به شهروندان هستند و مدیریت استان هم همواره برای خدمت رسانی بیشتر به مردم پشتیبان شهرداران است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: شهرداری ها خط مقدم خدمت رسانی به شهروندان هستند و مدیریت استان هم همواره برای خدمت رسانی بیشتر به مردم پشتیبان شهرداران است.

۲۲ آبان ۱۴۰۱