یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۲۰:۵۵

مشاور استاندار در گردهمایی مدیران روابط عمومی شهرستان لنجان:روابط عمومی به معنای «مردم‌داری» است

مشاور استاندار اصفهان گفت: روابط عمومی به معنای «مردم‌داری» و مردم‌داری وظیفه همگان در سازمان‌ها است.

مشاور استاندار اصفهان گفت: روابط عمومی به معنای «مردم‌داری» و مردم‌داری وظیفه همگان در سازمان‌ها است.

۲ خرداد ۱۴۰۲