سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۱۹:۴۷

مشاور قرارگاه جهادی وزارت کشور در همایش دهیاران استان اصفهان:پیشرفت دنیا مرهون شاه کلید شناسایی چالش، تبدیل به قدرت و ایجاد ثروت است/ باید از چالش گردشگری در روستا ثروت سازی شود

مشاور قرارگاه جهادی وزارت کشور گفت: در حوزه گردشگری چندین برابر نفت می توانیم درآمد داشته باشیم، هدف از نظام گردشگری در طرح تکام تولید ثروت برای روستا و روستاییان است.

مشاور قرارگاه جهادی وزارت کشور گفت: در حوزه گردشگری چندین برابر نفت می توانیم درآمد داشته باشیم، هدف از نظام گردشگری در طرح تکام تولید ثروت برای روستا و روستاییان است.

۲۷ تیر ۱۴۰۲