چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۵۴:۲۵

معاون استاندار:ایجاد زیرساخت مناسب به منظور تقویت ارتباط میان «مردم و دولت» در استان ضروری است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: در راستای ایجاد و تقویت ارتباط میان «مردم و دولت» در تلاش هستیم تا زیرساخت های مناسب الکترونیکی را اجرا کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: در راستای ایجاد و تقویت ارتباط میان «مردم و دولت» در تلاش هستیم تا زیرساخت های مناسب الکترونیکی را اجرا کنیم.

۱۷ فروردین ۱۴۰۲