پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۳:۳۷:۲۰

معاون استاندار:گفتمان اربعین در جامعه جاری و ساری باشد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: در خصوص گرامیداشت همایش عظیم و معنوی اربعین، برنامه‌های شاخصی در جامعه در نظر گرفته و در طول سال اجرایی شود؛ اینگونه گفتمان اربعین در جامعه جاری و ساری خواهد ماند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: در خصوص گرامیداشت همایش عظیم و معنوی اربعین، برنامه‌های شاخصی در جامعه در نظر گرفته و در طول سال اجرایی شود؛ اینگونه گفتمان اربعین در جامعه جاری و ساری خواهد ماند.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲