جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۱۰:۳۵:۳۱

معاون استاندار اصفهان،

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از تمدید طرح شناورسازی ساعت کاری ادرات در شهر اصفهان تا پایان فصل پاییز خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از تمدید طرح شناورسازی ساعت کاری ادرات در شهر اصفهان تا پایان فصل پاییز خبر داد.

۲۷ مهر ۱۴۰۱