یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۵۵:۲۶

معاون استاندار اصفهان:آموزش و پرورش پویا با معلمان در تراز انقلاب محقق می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر تعلیم و تربیت معلمان در دانشگاه فرهنگیان است، نمی‌توانیم آموزش و پرورشی پویا انتظار داشته‌ باشیم اما معلم تراز انقلاب نیز نداشته باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر تعلیم و تربیت معلمان در دانشگاه فرهنگیان است، نمی‌توانیم آموزش و پرورشی پویا انتظار داشته‌ باشیم اما معلم تراز انقلاب نیز نداشته باشیم.

۱۸ مرداد ۱۴۰۲