دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۵۸:۳۶

معاون استاندار اصفهان:اراضی دولتی خارج از حریم شهرها در چارچوب قانون واگذار شود

دکتر مهران زینلیان گفت: در واگذاری اراضی دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی در چارچوب قانون و با برنامه کارشناسی شده عمل کنیم.

دکتر مهران زینلیان گفت: در واگذاری اراضی دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی در چارچوب قانون و با برنامه کارشناسی شده عمل کنیم.

۳۰ آذر ۱۴۰۱