چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۴۶:۳۰

معاون استاندار اصفهان:اربعین حسینی نباید از ساختار مردمی خارج شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مراسم باشکوه اربعین نباید از ساختار مردمی خارج شود، اما تمامی دستگاه‌های اجرایی استان را برای ارائه خدمات این مراسم حمایت خواهیم کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مراسم باشکوه اربعین نباید از ساختار مردمی خارج شود، اما تمامی دستگاه‌های اجرایی استان را برای ارائه خدمات این مراسم حمایت خواهیم کرد.

۱۷ مرداد ۱۴۰۲