شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۱۶:۲۳

معاون استاندار اصفهان:اصفهان بهشت خیریه های کشور است

محمدرضا جان‌نثاری گفت: کثرت و پویایی خیریه های اصفهانی باعث شده، اصفهان را بهشت خیریه های کشور بشناسند.

محمدرضا جان‌نثاری گفت: کثرت و پویایی خیریه های اصفهانی باعث شده، اصفهان را بهشت خیریه های کشور بشناسند.

۲۲ آذر ۱۴۰۱