شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۵۴:۴۵

معاون استاندار اصفهان:اصفهان به دنبال تبدیل شدن به قطب مرکز داده کشور/ توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: برای استان اصفهان ۱۲ پیشران اقتصادی را تعریف کرده‌ایم که یکی از این موارد توسعه اقتصاد دیجیتال است و برای این مهم برنامه‌های مشخصی را تعیین کرده‌ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: برای استان اصفهان ۱۲ پیشران اقتصادی را تعریف کرده‌ایم که یکی از این موارد توسعه اقتصاد دیجیتال است و برای این مهم برنامه‌های مشخصی را تعیین کرده‌ایم.

۲۰ مرداد ۱۴۰۲