جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۰۶:۲۰

معاون استاندار اصفهان:ایران قوی به دست معلمان و دانش‌آموزان ساخته می شود

جان‌نثاری گفت: تنها مقابله با دشمن این است که ایران قوی شود و این قوت در دست معلمان است تا در دانش آموزان غیرت ملی و دینی را تقویت کنند.

جان‌نثاری گفت: تنها مقابله با دشمن این است که ایران قوی شود و این قوت در دست معلمان است تا در دانش آموزان غیرت ملی و دینی را تقویت کنند

۱۱ دی ۱۴۰۱