شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۲۶:۴۱

معاون استاندار اصفهان:ایمنی راههای استان، خط قرمز معاونت عمرانی استانداری در حوزه حمل‌ونقل است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به حفظ و ارتقای ایمنی راههای استان، بر اجرای کامل مصوبات کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل‌ونقل استان تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به حفظ و ارتقای ایمنی راههای استان، بر اجرای کامل مصوبات کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل‌ونقل استان تأکید کرد.

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲