چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۱۴:۱۷

معاون استاندار اصفهان:برداشت های آب در حریم زاینده رود (حدفاصل سد تا چم آسمان) رویت پذیر شده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از رصد ورویت پذیر شدن برداشت آب در حریم زاینده رود (حدفاصل سد تا چم آسمان) از طریق کنتورهای هوشمند برق (فهام) خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از رصد ورویت پذیر شدن برداشت آب در حریم زاینده رود (حدفاصل سد تا چم آسمان) از طریق کنتورهای هوشمند برق (فهام) خبر داد.

۸ آذر ۱۴۰۱