دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۰۵:۳۹

معاون استاندار اصفهان:تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی کارخانه‌های غیرمجاز آجرپزی در استان تعطیل می‌شوند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به تعطیل شدن تمامی کارخانجات غیرمجاز آجرپزی در استان تا پایان سال ۱۴۰۲، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴ هیچگونه کارخانه آجرپزی بدون تعیین تکلیف در استان اصفهان نخواهیم داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به تعطیل شدن تمامی کارخانجات غیرمجاز آجرپزی در استان تا پایان سال ۱۴۰۲، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴ هیچگونه کارخانه آجرپزی بدون تعیین تکلیف در استان اصفهان نخواهیم داشت.

۱۷ تیر ۱۴۰۲