جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۲۱:۲۶

معاون استاندار اصفهان:تبدیل اقتصاد دولتی به مردمی راه حل مشکلات اقتصادی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: تبدیل اقتصاد دولتی به مردمی یکی از راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی است و تا زمانی که اقتصاد خصوصی نشود مشکلات به شکل ریشه ای درمان نمی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: تبدیل اقتصاد دولتی به مردمی یکی از راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی است و تا زمانی که اقتصاد خصوصی نشود مشکلات به شکل ریشه ای درمان نمی شود.

۲۲ فروردین ۱۴۰۲