پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۵۸:۳۲

معاون استاندار اصفهان:تقویت ناوگان امداد هوایی استان ضروری است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به واسطه گستردگی استان و حجم ترددها، تقویت امداد هوایی برای استان اصفهان اجتناب ناپذیر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به واسطه گستردگی استان و حجم ترددها، تقویت امداد هوایی برای استان اصفهان اجتناب ناپذیر است.

۹ فروردین ۱۴۰۲