چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۳۳:۰۵

معاون استاندار اصفهان:تلاش می کنیم یک درصد فروش معادن در همان مناطق هزینه شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در کاشان گفت: توسعه معادن نباید موجب نابودی آسایش و آرامش مردم شود، در سال آینده تلاش می کنیم یک درصد فروش معادن در خود منطقه هزینه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در کاشان گفت: توسعه معادن نباید موجب نابودی آسایش و آرامش مردم شود، در سال آینده تلاش می کنیم یک درصد فروش معادن در خود منطقه هزینه شود.

۲۳ اسفند ۱۴۰۱