شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۱۲:۰۳

معاون استاندار اصفهان:در برابر توسعه صنایع آب‌بر و آلاینده ایستادگی می‌کنیم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در شورای برنامه‌ریزی استان در برابر توسعه صنایع آب‌بر و آلاینده ایستادگی می‌کنیم تا زمینه فعالیت برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در شورای برنامه‌ریزی استان در برابر توسعه صنایع آب‌بر و آلاینده ایستادگی می‌کنیم تا زمینه فعالیت برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲