چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۴۹:۰۰

معاون استاندار اصفهان:راهبرد استان اصفهان ایجاد تمهیدات برای برگزاری اربعین باشکوه است

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: راهبرد استان اصفهان ایجاد تمهیدات برای برگزاری اربعین باشکوه است و در این زمینه تمام توان و ظرفیت های استان اصفهان را خالصانه بکار خواهیم گرفت.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: راهبرد استان اصفهان ایجاد تمهیدات برای برگزاری اربعین باشکوه است و در این زمینه تمام توان و ظرفیت های استان اصفهان را خالصانه بکار خواهیم گرفت.

۲۹ تیر ۱۴۰۲